Кои страни насърчават и кои ограничават закупуването на имоти от чужденци

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
46

Над 56% от богатите хора в Латинска Америка планират да закупят нов дом извън родината си
Снимка: Pixabay

Растящите рискове за икономиката и политическата несигурност наред с положителните настроения сред най-богатите хора в света – мнозинството от тях очакват богатството им да нарасне през 2019 г. според ежегодното изследване на Knight Frank, засилва ентусиазма към инвестиции в имоти в чужбина, където постоянното местожителство и второто гражданство са лесно достъпни.

Изследване на Knight Frank показва, че малко над половината от най-богатите хора в Латинска Америка (56%), планират да закупят нов дом извън страната си на местожителство през 2019 г., следвани с 25% от богатите хора в Азия, 27% в Близкия Изток и 21% в Европа.

Кои страни работят усилено, за да привлекат част от богатството на световния елит чрез предоставянето на второ гражданство? Knight Frank прави преглед на десет от новите и популярни програми в света за предоставяне на местожителство или гражданство срещу инвестиция и също така посочва страните, които ограничават достъпа на чуждестранни купувачи до имотните си пазари.

Нови програми за гражданство или местожителство в света:

Молдова

Молдова задейства новата си програма за гражданство срещу инвестиция през юли 2018 г., като предложи гражданство и паспорт на чужденци, които инвестират 100 000 евро в Държавния инвестиционен фонд за устойчиво развитие или минимум 250 хил. евро в имот, който освен това трябва да притежават поне от пет години.

Ползи

Пълноправно гражданство с права за притежаване на паспорт за кандидата и членовете на семейството му. Безвизов достъп до 121 дестинации по света, включително Русия, Турция и други страни от Шенгенската зона.

Черна гора

Дългоочакваната програма на Черна гора за гражданство срещу инвестиция, които е със срок от три години, приема молби до края на 2019 г. Програмата предвижда принос/дарение на 100 хил. евро на правителството, както и инвестиция от 250 хил. евро в одобрени от правителството проекти в неразвити области на Черна гора или 450 хил. евро в одобрени от правителството проекти за развитие в развити области на страната.

Ползи

Постоянно местожителство ще бъде предоставено срещу еднократна инвестиция. Очаква се Черна гора да се присъедини към ЕС през 2025 г., след което местните жители ще получат право на свободно движение в страните членки на съюза и в по-широката Шенгенска зона.

Испания

Според данни от доклада на Knight Frank за представянето на пазара на луксозни имоти тази година Мадрид ще бъде един от най-добре представящите се пазари на луксозни жилища през 2019 г. Най-богатите хора в света са привлечени от отличната възвръщаемост на инвестицията, политическата стабилност и лайфстайл придобивки.

Програмата „Златна виза“ в Испания действа от 2013 г. и е една от най-популярните „врати към Европа“, предпочитани от чуждестранни инвеститори, особено от страни от Латинска Америка. За да получи испанско гражданство, кандидатът трябва да е живял в Испания 183 дни в годината в последните най-малко десет години. Той трябва също така да инвестира най-малко 2 млн. евро в испански държавни ценни книжа или най-малко 1 млн. евро в акции на публично търгувани испански компании или такива, които не са представени на борсата, или да има депозит от най-малко един милион евро в испански банкови сметки, или да инвестира минимум 500 хил. евро в испански имот, включително имот за отдаване под наем. Друга възможност е да направи „значителна“ бизнес инвестиция, която допринася за създаване на значителен брой работни места, носи ползи за икономиката и обществото или допринася за технологичния или научния напредък.

Ползи

Придобиване на местожителство в Испания, след което инвеститорът може да работи и живее в Испания. Притежателите на временно разрешително за местопребиваване имат право на свободна пътуване в Шенгенската зона без виза. Съпругът или съпругата на инвеститора и децата му под 18 години може да бъдат включени в молбата за предоставяне на местожителство.

Португалия

Португалия задейства изключително популярната си програма „Златна виза“ през 2012 г., като позволява на богати чужденци да живеят, учат и пътуват в Европа и да получат постоянно местожителство в Португалия след пет години.
За целта заможните чужденци трябва да инвестират минимум 500 хил. евро в португалски имот, или да прехвърлят капитал от поне 1 млн. евро, или да създадат поне 10 работни места, да придобият имот на стойност най-малко 500 хил. евро, или да прехвърлят капитал от поне 350 хил. евро, инвестиран в научни изследвания на държавни или частни научни институти.

Ползи

Инвеститор извън ЕС ще трябва да прекарва само около седем дни в годината в Португалия през първата година, за да запази местожителството си и в същото време ще може да се възползва от всички предимства на жителите на страните членки на ЕС, включително безвизово пътуване в Шенгенската зона. Освен това той ще има право да получи постоянно местожителство или гражданство след пет години.

Латвия

Латвия, която е част от еврозоната, въведе програмата си „Златна виза“ през 2010 г. и тя се оказа особено популярна за богати чужденци от Русия и ОНД. Настоящите правила предвиждат инвеститорите да получат петгодишно разрешение за местожителство, като инвестират минимум 250 хил. евро в латвийски имот. Инвеститорите могат да кандидатстват за гражданство в Латвия след 10-годишно местопребиваване и за постоянно местожителство, след като са живели в страната минимум пет години.

За целта те трябва да инвестират 250 хил. евро, или минимум 300 хил. евро в държавни ценни книжа за период, който е не по-малък от пет години, или да имат минимален депозит от 300 хил. евро в латвийска кредитна институция за период от минимум пет години.

Ползи

Местожителство за цялото семейство. Инвеститорът може да пътува свободно в Шенгенската зона.

Малта

Малта, която се радва на стабилна политическа обстановка и стратегическо местоположение между Европа и Африка, с отлични въздушни връзки, предлага на богатите инвеститори извън ЕС привлекателен данъчен статут, местожителство и визова програма.

За целта те трябва да инвестират 250 хил. евро в държавни ценни книжа за период от минимум пет години, или да предоставят на правителството 30 хил. евро, или да закупят имот за 320 хил. евро.

Ползи

Инвеститорите получават карта за местожителство в ЕС, която предоставя на притежателите й възможност за безвизово пътуване в Шенгенската зона, право на безсрочно местожителство в Малта, постоянно местожителство за пет години, което може да бъде подновено безсрочно.

Кипър

Малката островна страна, която е член на ЕС, предлага на чуждестранните инвеститори две програми „Златна виза“ чрез инвестиция в имот – една за постоянно местожителство и една за гражданство.

За придобиването на гражданство е необходима инвестиция от минимум 2 млн. евро в закупуването или развиването на имот, инвестиция от поне 2 млн. евро за закупуването, създаването или участието в бизнес или компании, минимална инвестиция от 2 млн. евро в алтернативни инвестиционни фондове.

За придобиването на местожителство е необходимо закупуването на имот в Кипър на стойност над 300 хил. евро.

Ползи от местожителството

Свободно придвижване, свобода за работа и обучение в ЕС, местожителство за цялото семейство, безвизово пътуване в 173 страни, включително Канада, Хонконг, Сингапур и Великобритания.

Страни, които ограничават инвестициите в имоти на чужденци

Редица страни обаче затягат правилата за инвестиране в имот от хора, които не са местни жители. Сингапур, Австралия, Нова Зеландия и Канада затрудниха достъпа на богати хора в света до закупуването на имот, предоставянето на местожителство или паспорт, а в Англия и Северна Ирландия през януари тази година започна обществено обсъждане за данъчното облагане за чуждестранните купувачи (гербов налог). Мярката цели ограничаване на търсенето и намаляване на броя на имотите, които са били закупени и оставени празни.

Нова Зеландия

През юли 2018 г. правителството обяви забрана за чуждестранни купувачи да притежават жилища в страната. Богатите инвеститори в имоти от Сингапур и Австралия все още могат да закупуват имот в Нова Зеландия според новите правила, но той трябва да се намира в голям жилищен блок, за да се стимулира новото жилищно строителство.

Сингапур

Правителството на Сингапур въведе мерки за охлаждане на жилищния пазар през юли 2018 г., като увеличи гербовия налог за чуждестранни купувачи до 20% спрямо първоначалните 15%.

Австралия

По-строгите правила за инвестиции за чуждестранните купувачи на имоти в Австралия накараха заможни инвеститори да станат по-креативни в имотните си стратегии. Според новото законодателство при нормални обстоятелства съществуващо жилище в Австралия не може да бъде закупено от чуждестранен гражданин без предварително одобрение от Борда за преглед на чуждестранните инвестиции.

Но чуждестранни граждани, които имат значителен бизнес в Австралия, може да получат одобрение за закупуване на съществуващо жилища и те могат също така да кандидатстват за закупуване на нови домове или неизползвана земя.

Канада

През 2018 г. Онтарио и Британска Колумбия наложиха нови ограничения на чуждестранните купувачи.
В Британска Колумбия инвеститорите трябва да плащат допълнителен данък за прехвърляне на имота от 20% спрямо определените през юли 2016 г. 15% в опит за охлаждане на нажежения имотен пазар и овладяване на растящите цени.

В Онтарио купувачите, които не са постоянни жители на Канада, ще плащат „данък спекулация“ от 15% върху закупуването на жилищен имот, който се намира в Голдън Хорсшу.

Великобритания

Британското правителство обяви в края на 2018 г., че обмисля да въведе допълнителен гербов налог от 1 до 3% за чуждестранни купувачи на британски имоти. В момента тече обществено допитване, но все още не е ясно кога и дали ще бъде въведен новият данък.

По статията работи: Божидарка Чобалигова
investor.bg

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!