Софтуер за 3 млн. лв. ще показва кой укрива данъци

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
466

Националната агенция по приходите (НАП) започва изграждането на ново софтуерно приложение, наречено Информационна система "Контрол".

Проектът е на обща стойност 2,97 млн. лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС, съобщи агенцията.

Новият софтуер ще позволи на администрацията да извършва периодично автоматична оценка на всички задължени лица.

На базата на предварително зададени критерии, програмата ще може да отсява тези дружества и физически лица, които е най-вероятно да укрият доходи или да не спазват данъчното и осигурително законодателство.

По този начин ще се подобри процесът по подбор на фирми за ревизии и проверки, като усилията на администрацията ще се насочат приоритетно към некоректните към бюджета лица.

За коректните ще се намали административната тежест и ще се ускори възстановяването на надвнесени данъци и осигурителни вноски, обещават данъчните.

Новият модул “Контрол” ще автоматизира процесите по селекция и възлагане на ревизии и проверки, пише в съобщението на НАП.

По този начин ще се намали до минимум действието на човешкия фактор, като това се очаква да ограничи корупционния натиск върху клиентите на администрацията.
Целта на проекта за изграждането на програмата е да се подобри контролно-ревизионната дейност на НАП, да се повиши събираемостта на данъчните и осигурителни задължения, както и да се подобри удовлетвореността на клиентите от дейността на приходната администрация.

С реализирането на проекта се предвижда и по-пълното използване на електронната комуникация с клиентите на администрацията, както и въвеждането на връчване и получаване на документи по електронен път в хода на контролните производства.

Това ще облекчи и намали разходите на клиентите на НАП при контакта им с администрацията.

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!