Половин милиард спестен от съкратените чиновници

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
497

С близо половин милиард лева е свила разходите си държавата, като основната причина за огромната икономия на средства е орязването,

на което беше подложена от кабинета на Бойко Борисов администрацията. Това сочат данните в отчета на правителството за свършеното през първата му година на управление и основните приоритети, които стоят пред него през втората година от мандата.

 

Именно оптимизацията на разходите на централната администрация е позволило данъците да замръзнат и пенсиите да не бъдат орязвани, както се случи например в Гърция, пише в документа, с който министрите са се отчели в цели 80 страници.

От него става ясно, че за едва една година време кабинетът е съкратил 7860 чиновници, които се равняват на 10,9% намаление, а допълнително смъкването на броя на структурите от 115 до 106 е свило раздутата администрация с още 1199 бройки. Излиза, че общата численост е била намалена с 9059 служители. Както писа „Монитор”, реформата в сектора предвижда всеки трети чиновник да е освободил до края на годината работното си място. Така правителството, което през 2009-а завари почти 100-хилядна администрация, ще добави към досегашните още 2500 овакантени места.Основна заслуга за оптимизацията безспорно има вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов, който е съумял да намали числеността на подопечното му ведомство с цели 3000 бройки. Именно министърът с най-висок рейтинг е в основата на успехите на кабинета, които са отчетени в доклада. „През едногодишния период с действията си органите на МВР доказаха, че държавата може да бъде по-силна от престъпността”, пише в документа. Там се напомня, че са неутрализирани престъпни групи за отвличания и магистрални грабежи, както и че от началото на годината целенасочено се разработват знакови фигури от подземния свят. Равносметката за първите 12 месеца пък е, че на мушка от МВР са били взети 1151 лица, а разбитите престъпни групи са 179 на брой. Отделно билспрян теч от далавери с ДДС и други данъци в размер на 32 млн. лв.При съвместни операции пък били иззети над 7 млн. нелегални кутии с цигари, повече от 1 млн. бутилки с концентрат и 50 000 л наливен алкохол. Не на последно място се изтъква, че като част от реформата в сектора на сигурността и вътрешния ред за пръв път у нас е наложен ефективен контрол на „бръмбарите”, което се случи след формирането на специалната парламентарна комисия за СРС.Управляващите не пропускат да отбележат и спрените далавери с европари, които позволиха размразяването впоследствие на еврофондовете.Ръководството на МО също не е спало. Ревизирани са цели 258  договора, като огромна част от тях са дадени на прокуратурата. Бившият военен министър Николай Цонев например се сдоби с 5 обвинения, едно от които за поръчката на поточни линии, която според държавното обвинение е ощетила държавата с цели 8 млн. лв. Необезпечените договори на кабинета „Станишев”, огромна част от които именно в отбраната са основна причина министрите да отбелязват, че батакът и дупката в бюджета от 580 милиона, които са заварили през 2009 г., са надминали очакванията им. Въпреки това през последната година ударно са стартирани реформи, каквито никой не е съумял да реализира досега, категорични са управляващите. В здравеопазването предстояло преструктуриране на болниците, въвеждане на електронна рецепта и смяна на здравноосигурителния модел, като клиничните пътеки ще бъдат заменени с диагностично свързани групи.Предприетите срещу кризата мерки вече давали очакваните резултати. Оборотът на промишлените предприятия нараснал с 9,7%, а износът с 19 на сто. С 21,5% се увеличил напливът от чужди туристи. Безработицата не само била стабилизирана, а вече четвърти месец отивала надолу до 9,26% през юни при 10,26 на сто в началото на годината. От социалното министерство напомнят, че осигурителната вноска бе намалена с 2 процентни пункта с цел да не бъдат съкращавани работници. Вследствие на засилените проверки пък за последната една година работодателите са изплатили над 60 млн. лв. забавени възнаграждения.Като голям успех за политиката на кабинета се посочва засиленият диалог, който Борисов осъществява с ключови фигури като Путин, Саркози и Берлускони.Според приоритетите за втората година на управление данъците ще бъдат заковани, ще се спазва строга фискална дисциплина, като крайната цел е дефицит до 3%. България продължава да подготвя усилено влизането си в Еврозоната, става ясно още от целите на кабинета.

 


Приоритети за втората година от мандата:

Правов ред, борба с корупцията и престъпността

Изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.Изграждане на видеоконферентни зали в три места за изтърпяване на наказания и три следствени ареста в съответствие с изискванията на Европейския електронен правен портал.Присъединяване на страната към Шенгенското пространство.

Ефективно противодействие на общата престъпност и въвеждане на различни модели за превенция.Обучение на полицейските органи за извършване на разследване по НПК.Приключване на административната реформа в МВР.Финанси, икономика и енергетика
Запазване на фискалната и финансовата стабилност на страната.Запазване на данъците на сегашното ниво.Запазване на бюджетният дефицит до 3% от БВП.Запазване стабилността на валутния борд
Продължаване на подготовката на страната за членство в еврозоната.Изпълнение на мерките и дейностите за изграждане на газопровода „Южен поток”.Изпълнение на ангажиментите по изграждането на газопровода „Набуко”.Подготовка за изграждане на интеконекторните връзки на газопреносната ни система с Гърция, Сърбия и Румъния.Стартиране на конкурси за проучване и добив на газ на територията на България.Преструктуриране на проекта „Белене” с оглед повишаване на неговата атрактивност.Насърчаване на конкуренцията на пазара на електроенергия.Управление на европейските фондове
Неколкократно увеличаване на процентите на договаряне и разплащане.Изграждане на интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни между ИСУН, Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по ПРСР и Системата за наблюдение на проекти по ОПРСР (Акстър-Попай).Регионално развитие, транспорт и информационни технологии
Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура.Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор и предотвратяване на корупционните практики в сферата на транспорта.
Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги.Въвеждане на нови технологии.Труд и социална политиката
Намаляване на равнището на безработица и запазване на работните места.Повишаване знанията и уменията на работната сила.По-строг контрол върху спазването на трудовите и социалните права на работниците.Изпълнение на реформата в пенсионната система.Провеждане на реформата в областта на политиката за семействата и децата.Здравеопазване
Развитие на процеса на преструктуриране на болничната помощ и реформа на здравната система. Довършване на подготвителната работа около създаването на Национална здравна карта.Подготовка за въвеждане на „трети стълб” на здравното осигуряване и подготовка за преминаване към финансиране на болничната помощ от клинични пътеки към диагностично-свързани групи.Въвеждане на електронна здравна карта на пациента, която включва електронно здравно досие и електронна здравна рецепта.Сключване на НРД с НЗОК за 2011 г.Образование, младеж и наука
Подготовка за преминаване от учебно-предметна към модулна система на обучение  и  въвеждане  на  кредити  в  професионалното  образование  и обучение.Подкрепа на училищата за включване на учениците от началните класове в целодневен режим на обучение.Осигуряване на условия за признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене.Разработване на Проектозакон за развитие на младежта и стартиране на нови програми за младежки дейности.Приемане на Националната стратегия за научни изследвания 2010-2020.
Земеделие и храни
Децентрализация на управлението на горитеПо-ефективен контрол върху качеството и безопасността на земеделските продукти и храни.Преструктуриране на тютюнопроизводството и поетапната му замяна с други земеделски и неземеделски дейности в чувствителните региони. Околна среда и води
До края на 2010 година да бъдат разплатени на общините и други бенефициенти около 350 млн. лв. по ОПОС.Стартиране на проекти в сектор „Отпадъци“ по ОПОС на стойност около 330 млн. лв. Приемане на планове за управление на 26 защитени територии и обявяване на 80 защитени зони.Култура
Финансова децентрализация на културни дейности и институти.Опазване на културното наследство и неговото.Стимулиране на туризма, свързан с културното наследство.Реформиране на мрежата в областта на сценичните изкуства в посока на по-ясно пазарно поведение.Създаване на условия за работа на доброволци в музеите.Физическо възпитание и спорт
Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт и социален туризъм в различните слоеве от населението.Развитие на ученическия и студентския спорт.Утвърждаване и развитие на спорта за високи постижения като средство за повишаване престижа на нацията.Изграждане на нови спортни обекти и съоръжения и модернизиране на наличните.Отбрана
Разработване на План за развитие на Българската армия и Национална отбранителна стратегия до края на 2010 г.Подобряване на системата за бойна подготовка и реализиране на планираните отбранителни способности. Въвеждане на система от високи стандарти за подбор, развитие и оценка на военните и на цивилните ръководители и на командирите.Възстановяване на процеса на модернизация на отделните видове въоръжени сили.Въвеждане на доброволна подготовка на граждани за служба във въоръжените сили и действие при кризи.Външни отношения и политика за българите в чужбина
Оптимизация на дипломатическите ни служби в чужбина.
Изготвяне на нов закон за българските общности в чужбина.Държавна администрация
Въвеждане на нов модел на заплащане в държавната администрация от 2011 г.Въвеждане на нова система за атестиране.

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!