НСИ: България остава най-бедната държава в ЕС по разпределение на БВП

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
77

Снимка БГНЕС/НАДЕЖДА ПЕЕВА

Разпределението на БВП се счита за основен показател за качеството на живот в дадена страна.

На човек у нас се падат най-малко произведени стоки и услуги измерени в пари в сравнение с Европейския съюз. Това показва статистиката за Брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. По този показател България отчита едва 60% от средните стойности за общността. Данните са за 2022 година.

Разпределението на БВП се счита за основен показател за качеството на живот в дадена страна. Колкото е по-високо, толкова хората живеят по-добре и обратното.

 


Източник: НСИ

Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 161% и 134% над средното за ЕС. При международни сравнения на данните от националните сметки (като БВП на човек от населението) е желателно данните не само да се изразяват в обща валута, но и да се коригират за разликите в нивата на цените, което е направено от националната статистика.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 134% над средното за ЕС, следвана от Дания, Нидерландия, Австрия и Белгия, всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост.

Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави – членки на ЕС с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Италия, Словения, Кипър и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Литва, Естония и Испания с между 10% и 20% по-ниски от средното.

БВП на човек от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния, Латвия и Хърватия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и Словакия са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище. България отчита БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС равнище.
offnews.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!