ХОМИЛИЯ  НА  ИЗГНАННИКА      

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
0
75
От Костадин Граматиков/ Kosi Gramatikoff, USA
Продължение на:
Върху тайната на Божествената Троица, и за рождението на войната между
нас от една кръв. За войната която може да се превърне в мир. Още за
битката на един Български емигрант с коравосърдечието на дузина
администратори криещи се зад тъмните паравани на една развилняла се
бюрокрация и лъжливо държавно законодателство.
Защото има трима, които свидетелстват в небето, Ратерът
(Отец-създателя), Словото (Логоса-спасителя) и Светият Дух (Духът на
Живота, пътеводител и помощник) като тези три са едно. А има три,
които носят свидетел на земята, духът, водата и кръвта, и тези три са
заедно (I Йоан 5:7-8).
Когато четем Светото писание, трябва да сме нащрек и да следим всяка
дума. За бързия читател, например, тази разлика, която евангелистът
прави между Небесната Троица и земната Троица, не ще стане очевидна. А
тази разлика е ключ в разбирането на войната измежду ближните, родени
с една кръв, и покръстени с една вода (закърнени с една култура).
Относно Небесната Троица, Йоан казва, и тези три са едно; и относно
земната троица, той казва, и тези три са заедно, Има огромна разлика
между “да бъдеш едно” и “да бъдеш заедно Отец, Син и Светият Дух са
Едно, докато духът. водата и кръвта са само заедно и не са едно. Много
врагове биха могли да бъдат заедно, но не са едно. Българите в
България и на запад не са едно. Всички хора на земята са заедно, но не
са едно. Водата и кръвта съставляват тялото, а духът е духът. Защото
плътта има желания срещу духа и духът срещу плътта (Галатяни 5:17 ).
Те не са едно, но все още са заедно. Когато човек умре, съюзът се
разрушава и престава да съществува. Кръвта и водата отиват на една
страна и духът отива на друга страна, но Лицата на Божествената Троица
в небесата са не само заедно, но Те също са Едно.
Има и друга троица във вътрешното ‘небе‘ (вътрешно идеално
съществувание – ‘рай’) на човека, което трябва бъде не само обединено,
но и в единство, така че човекът да бъде благословен в този свят както
и в другия свят (отвъд време и пространство). Това е съюзът на ума,
сърцето и волята. Докато тези три са САМО заедно, човекът ще бъде във
война със себе си, и с ближния, и с Небесната Троица. Но когато тези
три станат ЕДНО, така че никой да не управлява (другия сляпо), и никой
да не бъде поробен (от ближния без сърце), тогава човекът се изпълва с
Божия мир (Едното тихо и трайно спокойствие) който превъзхожда всяко
разбиране (Филипяни 4:7), който превъзхожда всяка човешка дума, всяко
обяснение, всеки страх, и всяка скръб. Тогава малкото ‘небе’ в човека
започва да прилича на голямото Божие небе и „образът и подобието
Божие” стават очевидни в човека (Битие 1:27, Genesis 1:27)
Молитва на един Българин
О, Триединен Боже, помогни на нас Българите, както помогна на нашите
прадеди, в битката на Клокотница, славата на Охрид, извисения нов хълм
на Царевец, да се завърнат към Истинската Надежда и Слава, и така поне
да приличаме на тези, които приличат на Теб. На Тебе да бъде слава и
хвала завинаги. Амин.
Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!