Медиен призив от поречието на Марица за приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти през Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.)

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5
0
52

 

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

 

На вниманието на:

– Министрите на: 1) на енергетиката; 2) на земеделието и храните; 3) на икономиката и индустрията; 4) на иновациите и растежа; 5) на културата; 6) на околната среда и водите; 7) на отбраната; 8) на регионалното развитие и благоустройството; 9) на транспорта и съобщенията; 10) на труда и социалната политика; 11) на туризма; 12) на финансите.

– Кметовете на общините и председателите на общинските съвети на общините по поречието на река Марица.

– Националното сдружение на общините в Република България (namrb.org/bg; namrb@namrb.org; pr@namrb.org).

– Националното сдружение на кметове на кметства в Република България;

– Националната асоциация на председатели на общинските съвети (НАПОС; napos-bg.org; naposbg@abv.bg; office@napos-bg.org; k_kosev@abv.bg).

– Гражданското сдружение „Пловдив – град за хората“ (plovdivzahorata.org; ).

 

 

Посвещава се на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) и на моето моряшко семейство и на всички моряшки семейства по света

 

Първа национална научна конференция по Иновация и Медиация в Пловдив на 7 април 2024 година, организирана от Центъра за Медиация и Иновация в Духа, Културата и Бизнеса.

Надслов „Да си подадем ръце”!

Основна цел: Да се постави началото на нов тип производствени предприятия, основани на новите окрития, обединяващи държавен и частен бизнес с иновативен подход на работа; внедряване на доказани успешни и ползотворни разработки от миналото, които до сега не са внедрени в производството.

Главен организатор и медиатор: Мария Герасова, директор на Центъра за Медиация и Иновация в Духа, Културата и Бизнеса, Пловдив.

 

Място на конференцията: Пловдивски Културен Институт, ул. „Иван Перпелиев” № 5, от 10:00 до 13:30 ч. (https://pki.bg/about-us/; plovdiv_art_center).

 

Вместо въведение – Редакционен призив:

Продължаваме да публикуваме статиите на професор д.пс.н. Илия Пеев, като се присъединяваме към призива на двете медийни издания от поречието на Марица – вестник „Знаме” от Пазарджик” и вестник „Сияние” от Пловдив, за достойно посрещане на обявеното от ООН Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

 

Пеев, Илия. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

 

С тази наша публикация стартираме специална рубрика: Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие 2021 г. – 2030 г. – Приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти.

Призоваваме Президента на Република България, Министерския съвет, университетите и институтите, средните училища, корабоплавателните и корабостроителните компании, бизнеса, културните и социалните институции в нашата страна да участват активно в започналата дискусия и да предложат свои проекти и програми за достойно посрещане на Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие 2021 г. – 2030 г.

Мария Герасова, Издател и главен редактор на международен електронен вестник „Сияние”, гр. Пловдив

Тодор Гроздев, Отговорен редактор на областния вестник „Знаме”, гр. Пазарджик

Петко Циров, Главен редактор на „Военна библиотека” (Voennabiblioteka.start.bg)

За подкрепата в редакционния призив авторът изразява своята специална благодарност на госпожа Мария Герасова, главен редактор на международен електронен вестник „Сияние”, гр. Пловдив, на господин Тодор Гроздев, отговорен редактор на областния вестник „Знаме”, гр. Пазарджик, на господин Петко Циров, главен редактор на „Военна библиотека”.

 

На 5 декември 2017 г. ООН обяви Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

Тази инициатива намери гореща поддръжка от Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО (МОК) и ще способства за активизиране на международното сътрудничество в областта на науките за Океана, на които все още не се удава възможност всестранно да оценят съвкупното въздействие на човешката дейност върху Океана, ролята на човешкия фактор в корабоплаването и морската индустрия, затоплянето и замърсяването на океана и да предложат решения за подобряване на средата, жизнено необходима за оцеляването на човечеството.

Република България се нуждае от нов тип магистрали – морски магистрали, магистралите на синята икономика, духовното и научното развитие.

През същата година, когато България бе приета за член на ЕС, на 10 октомври 2007 г. Европейската комисия прие Синята книга, предлагаща Интегрирана морска политика за Европейския съюз (ИМП) и подробен план за действие.

На 14 декември 2007 г. Европейският съвет одобри Интегрираната морска политика (ИМП) и плана за действие. Бяха предложени и различни проекти за „морски магистрали“, които обхващат Балтийско море, Западна Европа, западната и източната част на Средиземно море, както и Черно море.

За достойно посрещане на Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) с общи усилия следва да подкрепим курса на държавния кораб по морските магистрали, които ще осигурят както благоденствието и благополучието на българския народ (Human Health and Wellbeing), така и духовния и научен разцвет (Global ocean science is ‘big science’ & multidisciplinary) на нашата Родина (The IOC-UNESCO Global Ocean Science Report (GOSR)!

По повод на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и Кампанията на Международната морска организация „Моряците са ключовите работници в глобалната криза” (Day of the Seafarer ‘2020 Campaign – Seafarers are Key Workers), Областният вестник „Знаме” в Пазарджик и eлектронният вестник “Сияние” в град Пловдив публикуваха специални статии.

Редакционният екип на вестник „Сияние” подготви специално Обръщение към българската общественост. Отправя се призив да се стимулира научно-изследователската, проектантската, опитно-конструкторската, технологичната и икономическата дейност на тема „Марица – водната „магистрала” на Тракия – минало, настояще, бъдеще!”

Световната пандемия COVID-19 променя из основи статуквото в глобалния свят. С нарастващи темпове се развива Евразийският проект „Пътят на коприната” от Китай до Великобритания, който дава възможност за уникални български и международни научни, образователни, технологични, социално-икономически и духовни проекти.

Всяка оригинална идея първоначално изглежда невероятна и невъзможна. Такава е човешката психика, но това не следва да ни стъписва пред иновациите, а обратното – да ни стимулира и мотивира. Очите се плашат, а ръцете не се плашат. Убедителен пример ни дават габровци и казанлъкчани, които имат идея от 1897 година за тунел под Шипка.

След 123 години, през 2020 година, вече са отворени оферти за 13 фирми, които ще го направят.

През България преминават пет трансевропейски транспортни коридора. Страната ни има споразумение с Китай за тунел под Шипка и четири магистрали. В сила са рамкови споразумения за сътрудничество при реализацията на тунел под връх Шипка, автомагистрала „Черно море“, автомагистрала „Русе – Велико Търново“, автомагистрала „Хемус“, скоростния път „Видин – Ботевград“ и др.

Редица големи китайски компании ще развиват бизнес с България с инвестиция в пътни инфраструктурни проекти:

China Communications Construction Company Ltd. Central and Eastern Europe (CCCC-CEE); China Road and Bridge Corporation; CITIC Construction;

MIZRAHI REAL ESTATE GROUP inc.; China Machinery Engineering Corporation; Quantum Global Solutions; PowerChina INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

По този начин „Пътят на коприната” реално достигна до Шипка и други инфраструктурни проекти у нас. Евразийският проект „Пътят на коприната” вече действа! Хората по поречието на Марица очакват „Пътят на коприната” да достигне и до тях.

Това не бива да изглежда като химера, защото Евразийският проект „Пътят на коприната” е в пълен ход.

Република България има нужда от нови идеи. Страната ни се нуждае от таланта, труда и дързостта на всички българи – у нас и зад граница.

В статията искаме да популяризираме положителния опит в плодотворното сътрудничество на Датската компания Viking в Пловдив и Български морски квалификационен център във Варна:

 

Viking Life-Saving Equipment Bulgaria, Radinovo, основана през 1960 г., в България от 2013 г. – 2014 г. Предлага основно оборудване за безопасност и пожарогасене на следните сегменти: пътнически, товарни, офшорни, отбранителни, риболовни, яхти и пожарни.

 

Викинг – Дания, Пловдив, село Радиново: Глобален лидер на пазара за морска и пожарна безопасност, произвежда лодки, корабно оборудване, спасителни салове, спасителни жилетки, водолазни костюми и др.

Изпълнителен директор на българския клон на компанията “Викинг лайф-сейвинг екуипмънт продъкшън БГ” е Кристина Винклер. Директор Tage Sørensen (Магистър по Икономика).

Томи Хансен, управляващ директор на българското подразделение на датската корпорация, разказа, че изборът на България е станал след дълго проучване.

Мисията на Viking Life-Saving Equipment Bulgaria е да спасява човешки животи с изработката на спасително оборудване за морска безопасност.

С гордост Викинг споделя вълнуваща новина за сътрудничество с Българския морски квалификационен център! С дарението на спасително оборудване компанията Viking Life-Saving Equipment Bulgaria иска да покаже своята ангажираност към безопасността на моряците и се надява, че то ще допринесе за подготовката им.

Освен това, компанията с гордост обявява, че служителите на Викинг ще имат възможността да участват в обучение по безопасност и да изпробват предоставеното оборудване на място.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова и Изпълнителният директор на БМКЦ к.д.п. Денчо Добрев високо оцениха дарението на Викинг за БМКЦ: Българският морски квалификационен център вече разполага със съвременно оборудване за практическа подготовка на морските лица за гасене на пожари. До момента такава система не е използвана в България и на Балканския полуостров. Благодарим на компанията „VIKING”, която дарява безвъзмездно оборудването за оцеляване и спасяване на човешки животи по време на авария в море. То ще бъде използвано за провеждане на практически курсове и обучения на морските лица.

Справка: viking-life.com, bmtc.bg, maritime.bg.

 

Български морски квалификационен център ЕАД (БМКЦ ЕАД) – Симулатор

 

БМКЦ е създаден през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център. През 1989 година е утвърден, като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт. През юли 2024 г. Българският морски квалификационен център ще навърши 50 години от създаването си. За половин век БМКЦ обучи 500 хиляди морски лица.

 

Учебно-ветроходен кораб ”Калиакра” – ветроходната красавица на България

 

Според к.д.п. Денчо Добрев от БМКЦ са осигурили 200 000 лева за класов ремонт на „Калиакра“, с който ще бъдат подновени документите ѝ за плаване и за 40-годишнината си баркентината отново ще разпъне ветрила. Има желаещи от една пловдивска гимназия да се качат на учебно-ветроходния кораб „Калиакра“ през лятото на 2024 година, най-вече заради емоцията, като съответно това ще е срещу някакво заплащане.

Наличието на „Калиакра“ е престиж за морска България, а подготовката, която младите моряци получават на борда ѝ е безценна.Наличието на „Калиакра“ е престиж за морска България, а подготовката, която младите моряци получават на борда ѝ е безценна.

По света има ветроходи на над 100 години, намиращи се в отлично състояние.

Справка: btvnovinite.bg; bnr.bg; morskivestnik.com; novinata.bg; voennabiblioteka.start.bg; utroruse.com; smolyandnes.com; diaskop-comics.com; eurochicago.com; budilnik.com; nacionalna-sigurnost.bg; maritime.bg; pan.bg; vipmedia.bg; nauka.bg; nessebar-news.com; desant.net; zora-news.com; stdbg.org; др.

 

Предлагаме на вниманието на читателите четирите публикации с вярата, че те ще получат подкрепа в отговор на предизвикателствата на Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

С почитания:

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

ippeev@abv.bg

+359 898 359 647

+359 52 757 472

ПРИЛОЖЕНИЯ: ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА НАУКИТЕ ЗА ОКЕАНА В ИНТЕРЕС НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ (2021 Г. – 2030 Г.)

Редакционен призив на екипа на Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив, по повод на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и Кампанията на Международната морска организация „Моряците са ключовите работници в глобалната криза”

  1. S. 1:

Електронен вестник “Сияние”, град Пловдив

https://novosianie.com/?p=69217

(27.06.2020)

https://novosianie.com/?s

(27.06.2020)

https://www.facebook.com/mgerasova/

https://novosianie.com/?p=69217&fbclid=IwAR3NLJHzawhaTFrrfy34mPNEI8T-fDS48WbLaX4DIBHwcGrz8wFT_RFDni4
https://novosianie.com/?p=69217&fbclid=IwAR2mO9bGu0RIAXIY8jh3q0Z9TA1zZ_CeigGgkIvCdhEQOTPn41R60qeSmV0

(27 юни в 16:21 ч.)

https://novosianie.com/page/121/?s

https://novosianie.com/page/52/?attachment_id=hzwmekso

За вестника бр. 236/15 юни 2020

ОБРЪЩЕНИЕ (РЕДАКЦИОНЕН ПРИЗИВ)

На редакционния екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив

По повод на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и Кампанията на Международната морска организация „Моряците са ключовите работници в глобалната криза” (Day of the Seafarer ‘2020 Campaign – Seafarers are Key Workers)

В брой 236 от 15 юни 2020 г. Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив публикува статията на капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев от Варна „Възхвала към моряците и моряшките семейства в условията на световната пандемия COVID-19”, посветена на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и на моряците като ключови работници в глобалната криза Day of the Seafarer ‘2020 Campaign.

Пловдивската общественост е съпричастна към тази тема. Не случайно от Поречието на Марица, Пазарджик и Пловдив има толкова много моряци – в миналото река Марица е била плавателна река. Духът на речните моряци от Марица е жив. Марица очаква своите нови смели проекти.

Статията „Възхвала на моряците и техните семейства” на нашия земляк капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. Илия Пеев, родом от Жребичко и възпитаник на механотехникума в Пазарджик, стимулира научно-изследователската, проектантската, опитно-конструкторската, технологичната и икономическата дейност на тема „Марица – водната „магистрала” на Тракия – минало, настояще, бъдеще!”

Международната организация на труда (МОТ), Международната организация за морски транспорт (ИMO) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) призовават правителствата да действат за улеснeние на смените на екипажите и придаване на „ключов статут“ на транспортните работници.

Нека действително да използваме Международния ден на моряка 25 юни 2020 г. и с основание да направим следното иновативно обръщение към целия свят, на което се поставя акцент в статията:

– Моряците и моряшките семейства призовават всички държави-членки на ООН и на ИМО да насочат, мотивират и стимулират мирния труд, науката и технологиите главно към Световния океан, който има потенциала да осигури благополучен и щастлив живот на многократно по-голямо население на Земята!

Идващото Десетилетие на океана и науките за окена са в полза на тази иновация. На 5 декември 2017 г. ООН обяви Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

България има нужда от развитието на синята икономика и от своите морски магистрали, в т.ч. и Тракийската водна магистрала по поречието на река Марица.

Присъединяваме се към призива на българските интелектуалци: Обединените усилия на България, Гърция и Турция може да превърнат река Марица във Водната магистрала на Балканите, каквато е била в миналото!

Редакционен екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив

Съюз “Духовно възраждане-България”

Национално движение “Туй що е българско се е наше”

Световен център “Възраждане”

Световно движение ” Духовното пречистване- път за спасение на човека“

 

Литературна справка по темата:

1) https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=94194

(събота, 31 Януари 2015 / брой: 24)

С КОРАБИ ПО МАРИЦА – ФАНТАЗИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Обединените усилия на България, Гърция и Турция може да превърнат реката във Водната магистрала на Балканите, каквато е била в миналото

Петра Ташева

2) https://podtepeto.com/besedka-za-grada/marica-vodnata-magistrala-na-trakiya/

(25 август, 2016)

Марица- водната „магистрала” на Тракия

Забравеният град

Преди 150 години по реката превозвали годишно 200 000 тона стоки

В средата на XIX век замисляли да пуснат кораби по Марица

Владимир Балчев

От ХVI нататък Марица постепенно се наложила като основна магистрала на Тракия. Почти всичко се превозвало по вода – ненадминатият по качество ориз от Пловдив и Пазарджик, чудесна пше­ница, масло и сирене, зоб за султанските конюшни, желязото, добивано в Самоков и Софийско (го­дишно по реката се превозвали около 24 000 тона метал).

3) https://lostinplovdiv.com/bg/articles/s-korab-po-reka-maritza

Източник: Под тепето

С кораб по река Марица

В средата на XIX век замисляли да пуснат кораби по Марица

4) https://pan.bg/view_article-3-22405-Marica-e-bila-plavatelna-reka-korabi-akostirali-v-syrceto-na-Trakiq.html

(06 апр 2014 | 22:03), pogled.info

Източник: Стандарт

МАРИЦА Е БИЛА ПЛАВАТЕЛНА РЕКА – КОРАБИ АКОСТИРАЛИ В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ

Прочети цялата статия тук: Марица е била плавателна река – кораби акостирали в сърцето на Тракия – Поглед Инфо

5) https://pogled.info/bulgarski/maritsa-e-bila-plavatelna-reka-korabi-akostirali-v-sartseto-na-trakiya.53399

(25.03.2014, 06:38)

МАРИЦА Е БИЛА ПЛАВАТЕЛНА РЕКА – КОРАБИ АКОСТИРАЛИ В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ

Константин Събчев

6) http://www.desant.net/show-news/31871

(18 Юни 2018, Понеделник)

КАК НЯКОГА КОРАБИ АКОСТИРАХА НА ПРИСТАНИЩЕ ПЛОВДИВ

Камен Колев

Иван Богоров, 1868 г., първият български пътепис: „Няколко дена разходка по българските места”:

– Пловдив е пристанище на Марица, по което търговците изпращат със салове дори до Енос жита, орис, чамови дъски от дървета, отсечени в Доспад и нарязани на дъски в Батак. От Пловдив до Енос се пътуваше 10-12 дни.”

Мария Герасова- издател и главен редактор на в.”Сияние”, председател на Съюз “Духовно възраждане- България”

  1. S. 2:

Електронен вестник “Сияние”, град Пловдив

https://novosianie.com/?p=69196

(26 юни в 14:26 ч.)

https://novosianie.com/?s

(26.06.2020)

https://www.facebook.com/mgerasova/

https://www.facebook.com/permalink.php?id=300411416649936&story_fbid=3422146021143111

За вестника бр.236/15 юни 2020

ВЪЗХВАЛА КЪМ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА

В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ COVID-19

Посвещава се на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и на моряците като ключовите работници в глобалната криза Day of the Seafarer ‘2020 Campaign

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев, Варна

  1. S. 3:

https://zname.info/news/15930783908739/prof-or-kap-i-rang-iliya-peev-da-gledame-kam-svetovniya-okean-nared-sas-zapadnite-balkani

(27 Юни 2020)

(Вторник, 30 Юни 2020), Вестник „Знаме”, Пазарджик

Проф. о.р. кап. I ранг Илия Пеев: Да гледаме към Световния океан наред със Западните Балкани!

Землякът ни се аргументира навръх 25 юни – Международен ден на моряка

Тодор Гроздев

  1. S. 4:

http://dev1.dreammedia.org/news/15866555247457/prof-d-ps-n-iliya-peev-koronavirusat-ni-zastrashava-na-tri-fronta

(12 Апр 2020), Вестник „Знаме”, Пазарджик

Коронавирусът ни застрашава на три фронта!

Проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев

 

Публикации на автора по темата:

  1. Пеев, Илия. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.
  2. Военна библиотека:

Публикации на професор Илия Пеев

https://voennabiblioteka.start.bg/?preview=on#b_100020

Военна библиотека:

Медиен призив от поречието на Марица за приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти през Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.)

Проф. д. пс. н. инж. Илия Пеев

https://voennabiblioteka.start.bg/Медиен+призив+за+приоритети+и+иновативни+стратегически+проекти-20438

 

Кореспонденция:

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

E-mail: ippeev@abv.bg

Mobile: + 359 898 359 647 (Viber & WhatsApp)

Home: + 359 52 757 472

 

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!