Какво включват новите извънредни мерки в сила до 14 юни?

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
257

Дистанционна работа при възможност, дистанция между посетителите, дезинфектанти, забрана за посещаването на увеселителни места и игрални зали…

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде четири заповеди, с които се въвеждат конкретни противоепидемични мерки за периода от 14 май до 14 юни във връзка с обявената късно снощи извънредна епидемична обстановка в страната.

Заповедите са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

От тях става ясно, че се запазва досегашният режим, като се уточняват редица детайли по отделните мерки.

Ограниченията, свързани с лечението и изолацията, са безсрочни и важат до изричната им отмяна. Останалите мерки са със срок до 14 юни.
Единият от документите (Заповед №262) регламентира режимът за полгане на труд, за работното място и пребиваването на обществени места, свързано с работа.

Остава режимът на дистанционна работа, при който работодателите са задължени да осигурят дистанционна форма за полагане на трудова дейност на служителите си в зависимост от спецификата и възможностите. При невъзможност служебните задължения да се изпълняват дистанционно работодателят трябва да осигури дистанция най-малко от 1,5 м между служителите, хигиенни мерки, дезинфекция, лични предпазни средства. Забранено е в работните помещения да се допускат лица със симптоми на респираторно заболяване.

В документа изрично е записано, че на закрити места всички трябва да са с маска, шлем, шал или друго приспособление, покриващо носа и устатата.

При обслужване на клиенти на разстояние по-малко от 1,5 м, служителите задължително трябва да са маска или предпазен шлем. По изключение вместо маска или шлем като предпазно средство се допуска прозрачна преграда, подлежаща на дезинфекция.

Собствениците на места с обществено предназначение, търговски или други обекти, предлагащи услуги, се задължават да осигурят минимум 1,5 м дистанция между посетителите, както и дезинфектант на входа и контрол на броя на влизащите. Те трябва да информират – чрез табели или по друг начин, че посетителите са длъжни да спазват дистанция, да носят маски и да дезинфекцират ръцете си, като дезинфектантите, които се използват, трябва да са одобрени от здравното министерство.

Заповедта дефинира кои са „обществени места“ – това са обществен транспорт, спортни, търговски, културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, които предоставят обществени услуги.

Ясно се посочват и местата, които подлежат на дезинфекциране. Записани и инструкции за правилно миене на ръцете и случаите, в които това е задължително на обществени места.

Остава и изискването при пребиваване на открито да се спазва физическа дистанция от 1,5 – важи за всички, освен за членовете на едно и също семейство.

В друга заповед (№263) се регламентират заниманията, свързани с образование, култура, изкуство, спорт, развлечение.

Забранено е посещаването на увеселителни места и игрални зали, дискотеки и барове.

Остава и забраната за посещаване на всички заведения за хранене на закрито – ресторанти, сладкарници, заведения за бързо хранене.

Забранени остават моловете с изключение на банковите и застрахователните офиси, аптеките и дрогериите, хранителните магазини. Изключение се прави за заведенията за хранене с открита площ и отделен вход.

Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито – театри, концерти, сценични прояви. Позволяват се посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина – при заетост до 30% от капацитета им.

Не е позволено провеждането на масови научни прояви – като конференции и симпозиуми.

Забранени са всички извънкласни форми на обучение в училища, университети и други организации, освен в случаите, когато се провеждат в дистанционна форма.

Изключения се допуснати за академията на МВР, заниманията в шофьорските школи, обучението на инструктори, центрове за подготовка на морски лица и кадри за гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт.

Преустановяват се всякакви групови дейности с деца и ученици извън системата на училищното и предучилищното образование. Детските ясли и градините остават затворени. Остава в сила и забраната за посещаване на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

Остава забраната за масови спортни прояви на открито и закрито. Колективни занимания за аматьори се допускат само на открито в групи до 12 участника, без състезателен характер и без публика.

Разрешава се на футболистите от първа и втора лига да започнат тренировки за националното първенство, което се възобновява от 5 юни – без публика. Възстановяват се и тренировките на спортистите, които са на олимпийска подготовка.

Забранени са организирани събирания на групи над 10 души.

Забранени са и посещения на външни лица в болниците като свиждания и в социалните институции за настаняване на деца и възрастни.

Остава разпореждането за магазините и аптеките от 8:30 до 10:30 да пазаруват хората над 60 години.
Заповед № 264 регламенетира задължителната изолация, лечението и спазването на мерки, свързани с карантина. За разлика от другите три разпоредби тук предписанията са безсрочни и са в сила до изричната им отмяна.

Задължителна изолация в болнични условия ще се прилага при пациенти над 60 г., с придружаващи хронични заболявания – независимо от формата на протичане на заболяването. Лицата с тежко протичане на болестта задължително постъпват в болница.

Това важи и за хората, при които няма възможност за изолация и лечение в домашни условия.

Изолация в домашни условия за 28 дни се предприема при положителен лабораторен тест COVID-19, считано от датата на теста. На такава изолация подлежат безсимптомните носители на вируса и хората с леки оплаквания без хронични заболявания. Срокът може да се удължи, ако след изтичането му пациентът все още е с положителен тест. При домашна изолация лицето е длъжно да не напуска мястото, на което е посочило, че ще пребивава за времето на карантината.
Посочват се детайли и за налагането на карантина за контактните лица. Записани са и инструкции за хигиенните мерки при домашна изолация.

Заповед № 265 се отнася до временната забрана за влизане в страната за периода 14 май-14 юни.

За посочения период се забранява за влизането в България на чужденци, независимо от гражданството им през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен, автомобилен транспорт. Изключение се прави за тези, които пребивават постоянно или дългоросчно у нас и за техните семейства. Същото важи и за лица, пътуващи по хуманитарни причини.

Изключения се допускат за няколко специфични категории, свързани със служебните им задължения: чуждестранни официални лица, медицински специалисти, научни и социални работници, сезонни работници в земеделието и туризма, служители от транспорта, погранични работници, заетите с медицински доставки и граждани на ЕС, ангажирани с критичната инфраструктура и значими икономически проекти – с удостоверение от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност.

Изключение се прави при транзитно преминаване, но при ясно регламентирани условия – предварително да са информирали дипломатическо или консулско представителство, акредитирано в България, съгласуване на транзита с МВР.

Всички лица, които влизат в България, се поставят под карантина за 14 дни в дома или на друго място за настаняване, предваритебно посочено от лицето.

Карантината няма да се прилага за пограничните работници и лицата, които доставят лекарства, медицинска апаратури, медицински изделия, лични предпазни средства. Те обаче ще са длъжни да представят съответните документи, които са подробно описани.

Подробно са разписани условията за българските и чуждите граждани, които са водачи на автобуси от международен превоз, както и за водачите на тежкотоварни автомобили. Има конкретни указания и за екипажите на самолетите.
По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Елена Илиева
investor.bg

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!