Какви са правата ни за пътуване при Brexit без сделка

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
2435

По първоначалния план днес Обединеното кралство трябваше да излезе от ЕС
Тази седмица Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. При все че напускането без споразумение не е желателно, ЕС е готов за него, съобщават от ЕК.

Комисията продължава да подкрепя държавите членки и настоятелно призовава всички граждани и предприятия от ЕС да продължат да се информират за последиците от реализиране на сценарий на излизане без споразумение.

Ето и повече информация относно пътуването на гражданите от Острова и от държавите до ЕС при вариант на излизане без сделка.

1. Гранични проверки, визи и митнически проверки; възстановяване на ДДС

1.1 Гранични проверки и визи

– За гражданите на Обединеното кралство, пътуващи до ЕС

Ще бъдат ли гражданите на Обединеното кралство обект на допълнителни проверки?

Като гражданин на Обединеното кралство, вече няма да имате право да използвате отделните ленти за гражданите на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария (EU/EEA/CH) на гранично-пропускателните пунктове на ЕС, и ще подлежите на допълнителни проверки, през които не трябваше да преминавате преди оттеглянето на Обединеното кралство. По-специално, граничната охрана може да поиска от Вас да предоставите информация, например относно продължителността и целта на Вашия престой, както и относно Вашите средства за издръжка по време на този престой. Ще трябва да представите паспорт, издаден в рамките на десет години преди датата на пътуването, който е валиден поне три месеца след планираната от Вас дата на отпътуване от ЕС. Комисията предложи гражданите на Обединеното кралство да могат да пътуват до ЕС без визи при краткосрочен престой (т.е. престой до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период), ако Обединеното кралство предостави същото третиране за гражданите на всички държави — членки на ЕС. Паспортът Ви ще бъде подпечатан при влизането Ви в ЕС и при Вашето напускане, което ще послужи за изчисляване на безвизовия срок от 90 дни.

– За гражданите на ЕС, пътуващи до Обединеното кралство

Ще се нуждаят ли гражданите на ЕС от виза за пътуване до Обединеното кралство?

Обединеното кралство обяви, че гражданите на ЕС могат да пътуват безвизово в Обединеното кралство за кратък престой до три месеца. Като гражданин на ЕС ще имате право да пътувате до Обединеното кралство, като използвате своя паспорт или, за момента, националната си лична карта. Използването на лични карти няма да бъде възможно след 31 декември 2020 г. Консулските служби на Обединеното кралство в страната, в която живеете, могат да Ви предоставят повече информация.

1.2 Митнически проверки

Какво ще се случи с моя багаж и с моите стоки?

Ако пътувате от Обединеното кралство към ЕС, трябва да знаете следното:

> Вашият багаж и други стоки ще бъдат подложени на митнически проверки. Обединеното кралство може да прилага сходни изисквания за гражданите на ЕС, влизащи в Обединеното кралство.

> Няма да можете да внасяте определени стоки в ЕС или ще можете да ги внасяте само в ограничени количества. Това засяга например продукти от животински произход (като месо, мляко, шунка, сирена), парични средства в брой в размер над 10 000 EUR, определени културни ценности, растения, растителни продукти или определени животни.

По отношение на гражданите на ЕС, които пътуват за Обединеното кралство, може да се прилагат подобни ограничения.

> Ако пренасяте стоки в куфара си или в ръчния си багаж, ще имате право на определени количества безмитни стоки (това означава, че стоките са освободени от вносни мита и данък добавена стойност (ДДС) и, когато е приложимо, от акцизи).

1.3 Възстановяване на ДДС

Когато пътувам от Обединеното кралство, мога ли да си възстановя ДДС за стоките, които съм закупил в 27-те държави — членки на ЕС?

Да. Като посетител от страна извън ЕС имате право на възстановяване на ДДС, платен върху стоки, които сте закупили по време на престоя си в ЕС, при условие че при напускането на ЕС представите стоките пред митническите органи с необходимите документи за възстановяване на ДДС.

2. Права на пътниците

Ще продължат ли правата на пътниците в ЕС да се прилагат за гражданите на ЕС, пътуващи до и от Обединеното кралство и ЕС?

Пътници във въздушния транспорт

Ако летите с авиокомпания от ЕС4 , ще продължите да се ползвате с правата на пътниците в ЕС, както на полети, заминаващи от летище в Обединеното кралство с дестинация летище в ЕС, така и в обратната посока. Ако летите с авиокомпания, която не е от ЕС, ще можете да се ползвате с тази защита само на полетите от ЕС с дестинация Обединеното кралство, но не и на полетите от Обединеното кралство до летище в ЕС.

Как ще бъдат засегнати правата на пътниците с ограничена подвижност?

Вече няма да се ползвате от правото на ЕС за предоставяне на специални права на лицата с увреждания или намалена подвижност, пътуващи с въздушен транспорт, когато заминавате от, преминавате транзитно или пристигате на летище в Обединеното кралство. Авиокомпаниите от ЕС обаче, които летят от летище в Обединеното кралство до летище в ЕС, ще трябва да продължат да зачитат определени права (помощ, предотвратяване на отказ за превоз и задължение за предоставяне на информация).

Пътници в корабен транспорт

Ще продължите да се ползвате от разпоредбите на правото на ЕС относно Вашите права за всяко пътуване на ферибот, което започва или завършва в пристанище на ЕС.

Пътници в автобусния транспорт

Ще продължите да се ползвате от правата в ЕС за пътуване с автобус за маршрути от и до Обединеното кралство, когато сте се качили или слезли от автобуса на територията на ЕС и когато разстоянието на пътуването по разписание е 250 km или повече.

Пътници в железопътния транспорт

Ще продължите да се ползвате от правото на ЕС за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, за железопътни услуги в рамките на ЕС, при условие че железопътното предприятие е лицензирано съгласно правилата на ЕС.

3. Валидност на билетите

Резервирал съм полет от/до Обединеното кралство. Билетът ми ще остане ли валиден след датата на оттегляне?

Да. Препоръчително е обаче преди резервирането на полета да проверите реда и условията на съответната авиокомпания. Там се обясняват валидността на билетите на авиокомпаниите и условията за възстановяване на стойността на билетите в случай на отмяна на полета.

Вие ще можете да се възползвате от правата на пътниците в ЕС за възстановяване, ако:

> полетът е от летище в ЕС с дестинация летище в трета държава;

> полетът пристига в страна от ЕС от страна извън ЕС и се изпълнява от авиокомпания от ЕС.

4. Здравни грижи по време на пътуване

Като гражданин на ЕС ще мога ли да използвам моята Европейска здравноосигурителна карта в Обединеното кралство?

Не. Гражданите на ЕС вече няма да имат достъп до здравно обслужване в Обединеното кралство със своята Европейска здравноосигурителна карта. Проверете във Вашата здравноосигурителна институция дали тя възстановява спешни медицински разноски в държава извън ЕС. В противен случай можете да обмислите сключването на частна застраховка за пътуване.

Като гражданин на Обединеното кралство ще мога ли да използвам моята Европейска здравноосигурителна карта при пътуване в ЕС?

Не. Като гражданин на Обединеното кралство няма да имате достъп до здравно обслужване в държава — членка на ЕС, въз основа на Европейската здравноосигурителна карта. Ако сте осигурен в Обединеното кралство и имате намерение да пътувате в държава — членка на ЕС, проверете във Вашата здравноосигурителна институция дали възстановява спешни медицински разноски в държавите — членки на ЕС. В противен случай можете да обмислите сключването на частна застраховка за пътуване.

5. Свидетелства за управление на МПС

Притежавам свидетелство за управление на МПС от Обединеното кралство. Ще бъде ли валидно то във всички държави — членки на ЕС?

В ЕС признаването на свидетелства за управление на МПС, издадени от трети държави, се урежда на национално равнище. Ето защо трябва да проверите националните правила във всяка от държавите — членки на ЕС, в които възнамерявате да шофирате. Някои държави — членки на ЕС, изискват да притежавате международно свидетелство за управление, за да можете да шофирате на тяхна територия. Трябва да се осведомите в съответните органи в държавата(ите) — членка(и) на ЕС, в която(които) възнамерявате да шофирате, относно правилата за признаване на свидетелства за управление от Обединеното кралство.

Притежавам свидетелство за управление от държава — членка на ЕС. Ще бъде ли то валидно в Обединеното кралство?

Това зависи от правото на Обединеното кралство. Обединеното кралство обяви, че ще можете да продължите да шофирате с валидно свидетелство за управление на МПС от ЕС, когато посещавате Обединеното кралство.

6. Домашни любимци

Ще има ли условия за пътуването с домашни любимци?

Ако пътувате с Вашия домашен любимец от ЕС към Обединеното кралство, трябва да проверите кои изисквания възнамерява да прилага Обединеното кралство за хората, пътуващи от ЕС. Може да се нуждаете от паспорт на домашен любимец от трета държава или от ветеринарен здравен сертификат.

Ако пътувате с домашни любимци от Обединеното кралство към ЕС, трябва да спазвате правилата на ЕС относно движението на домашни любимци.

Тези правила предвиждат, че домашните любимци:

> трябва да имат имплантиран идентификационен микрочип;

> трябва да са получили ваксина против бяс;

> трябва да са преминали тест за титруване на антитела срещу бяс;

> трябва да са в съответствие с всички превантивни здравни мерки по отношение на болести и зарази, различни от бяс;

> трябва да бъдат придружени от надлежно попълнен и издаден идентификационен документ.

Освен това домашните любимци трябва да преминат през определен от държавите членки контролно-пропускателен пункт.

7. Роуминг

Ще продължат ли да се прилагат правилата на ЕС за роуминга в Обединеното кралство?

Не. Дружествата, предоставящи мобилни съобщителни услуги, като например гласови повиквания, текстови съобщения или данни, повече няма да бъдат обвързани с правилата на ЕС за роуминга, когато извършват дейност в Обединеното кралство. Това означава, че тези дружества могат да прилагат допълнителни такси за потребителите от Обединеното кралство, ползващи роуминг услуги в рамките на ЕС, както и за гражданите на ЕС, които използват роуминг услуги в Обединеното кралство.
economic.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!