Кабинетът в отчета си: Никой преди нас не е правил такива реформи

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
495

"Корупционните практики, злоупотребите и примерите за неефективно управление на средства надминаха очакванията ни и разкриха тревожно

състояние на страната, за което никой не предполагаше в началото. Оказа се, че няма област, която да не се нуждае от реформи. Правителството прие предизвикателството чрез непопулярни мерки и със силна воля да постави началото на промяната.“

Така започва отчетът на кабинета „Борисов“ за първата година от мандата, който беше публикуван вчера. Изразът „стартираха реформи“ е сред най-често повтарящите се сред 94-те страници на доклада, който изобилства с примери за постиженията във всяка една област.   

„Нито едно правителство в последните двадесет години не се е захващало с толкова обхватни реформи в различни сфери, които се провеждат в ситуация на тежка икономическа криза.

Въпреки съпротивата реформите в държавната администрация, здравеопазването, образованието, отбраната, дипломатическата служба, съдебната система и управлението на публичните финанси вече са необратим процес“, отчита кабинетът.

Въпреки че с управлението си предизвика немалко критични публикации в чужди медии, правителството отбелязва, че „поетият път и волята за неговото следване се отчитат от евроатлантическите ни партньори, от независимите външни анализатори и рейтингови агенции, както и от влиятелните международни медии“.

Като основно постижение се отбелязва, че правителството е възстановило доверието на Европейския съюз към страната. В резултат на това „спрените за нередности и неправилно управление средства бяха деблокирани и България вече може да ги използва за своето модернизиране“.

„Безспорно големият успех на правителството въпреки икономическата криза е запазването на нивата на данъчната тежест. България е с едни от най-ниските данъци в Европа, което прави страната ни привлекателна за бизнес и инвестиции“, се посочва още в увода на доклада.

Отчета по сектори

Икономика, финанси, енергетика
Правителството посочва, че цялата му политика през първата година от мандата се е основавала „на икономическа обоснованост и ефективност на решенията“. Сред основните успехи се отчита ниският бюджетен дефицит – 0.9% от БВП, който обаче месеци по-късно беше коригиран до 3.9% от БВП. Като причина за това е посочен „недостатъчно ефективният контрол и нарушаването на фискалната дисциплина“ в края на управлението на кабинета „Станишев“. Сред постиженията си правителството отчита, че „за разлика от някои стари страни – членки на ЕС, в България не са използвани инструменти за подпомагане на кредитни институции“. В туризма основният успех е, че посещенията на чужденци за почивка са се увеличили с 21.5% спрямо май 2009 г.
За втората година от мандата си кабинетът си поставя за цел да запази фискалната и финансовата стабилност, същите данъци, бюджетният дефицит да е до 3% от БВП и да продължи подготовката за еврозоната. В енергетиката целите са: изпълнение на ангажиментите за газопроводите „Южен поток“ и „Набуко“; изграждане на връзки на газопреносната система с тези в Гърция, Сърбия и Румъния; преструктуриране на проекта „Белене“ с оглед повишаване на неговата атрактивност за балкански и европейски инвеститори; насърчаване на конкуренцията на пазара на електроенергия.

Престъпността и корупцията
„Гарантирането на правовия ред и борбата с престъпността и корупцията бяха изведени като основен приоритет. В сектора за сигурност правителството получи тежко наследство. За първи път в българската история беше регламентиран реален парламентарен контрол върху специалните разузнавателни средства“, се посочва в отчета.
Сред основните цели за втората година е приключването на административната реформа в МВР и обучението на полицаи за разследвания по НПК.

Еврофондове
„През първата година на правителството темпът на разплащане спрямо предходната се е увеличил 7 пъти, а темпът на договаряне – 1.5 пъти“. Ако към 30 юни 2009 г. е бил  разплатен едва 1% от разполагаемия бюджет по европрограмите, то „за първата година от управлението вече са разплатени повече от 7%“, се посочва в доклада.
Основната цел при управлението на еврофондовете е „неколкократно увеличаване на процентите на договаряне и разплащане“.

Социална политика
Сред основните си постижения в тази сфера кабинетът отбелязва „овладяването на безработицата“. „Вече четвърти месец нейното равнище намалява“, се посочва в отчета, въпреки че според анализаторите на пазара на труда това се дължи на сезонната заетост. Правителството смята, че е положило „големи усилия за подобряване на социалната сигурност на осигурените лица и пенсионерите“. Като пример за това е дадено повишаването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 260 лв. на 420 лв., което според експерти е довело до увеличаването на сивия сектор, а от 2011 г. предстои да се промени.
Основните цели за втората година са реформиране на пенсионната система и на политиката за семействата и децата.

Здравеопазване

Гарантиран достъп до здравни грижи, премахване на дисбаланса в териториалното разпределение на лекари и лечебни заведения и намаляването на неудовлетвореността на пациентите са сред основните цели на здравната реформа. Голямото обещание е подготовката за въвеждане на „трети стълб“ в здравното осигуряване.

Образование
Като основни постижения в образованието кабинетът „Борисов“ посочва по-малкия брой отпадащи от училище и повечето ученици от малцинствата.
Министерството си поставя 14 цели, след които нов закон за училищното образование, стратегия за „мониторинг, анализ и оценяване на резултатите в средното образование“, както и „развитие на система за кариерно ориентиране през целия живот“.

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!