Финансовото министерство предлага промени в данъци

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
443

Министерството на финансите публикува на сайта си предложения за изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и мотивите към тях.Промените се предлагат въпреки нееднократните изявления на министъра на финансите, че една от целите при подготовката на бюджета за 2011 г. ще бъде да не се вдигат данъците.

Анкета на „Дневник“ с представители на бизнеса показва нееднозначна оценка от тяхна страна.
Премиерът Бойко Борисов, попитан днес от журналисти за предложенията на финансовото министерство, каза, че ще коментира този въпрос, когато правителството вземе решение по него.
В съобщението на финансовото министерство се посочва, че
са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейски директиви и решения на Съда на ЕО.
Част от предложенията засягат изменения на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия.
С други промени в ЗДДС се изравнява прилагането на намалена данъчна ставка за настаняване от хотелиери, като намалена ставка вече ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване.
Предлага се и увеличаване на сега действащата ставка като новата предложена ставка (14%) също попада в обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското законодателство.
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
предвиждат намаляване на максимално допустимите за данъчни цели годишни данъчни амортизационни норми за дълготрайните активи.
Заложено е и намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при наличие на определени условия.
Предложенията предвиждат още облагане на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък от 10% за доходите им от услуги с източник България. Ставката има за цел предотвратяване на отклонение от данъчно облагане и прането на пари, посочват от финансовото министерство.
Измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
са във връзка с хармонизиране на националното с европейското акцизно законодателство и въвеждане изискванията на Директива 2010/12/ ЕС на Съвета oт 16 февруари 2010 г. за изменение на директивите, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия, както и във връзка с поети ангажименти за повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в ЕС.
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
са насочени към премахване на неясноти при прилагането на закона, попълването на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по този закон лица при изпълнението на някои задължения.
Коментарите
За „Дневник“ Васил Александров, изпълнителен директор на „Агрополихим“, коментира, че на практика намаляването на амортизационните ставки ще доведе до реалното изземване на финансов ресурс от бизнеса.
„Категорично не сме съгласни с мотивите на Министерството на финансите за понижаване на амортизационните ставки… Не може бизнесът пак да плаща сметката на икономиката“, казва Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ.
Според Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена“, би било по-добре ставката за ДДС за туристическите услуги вместо 14% да бъде фиксирана на 10%. „По-високата ставка ще донесе повече пари за държавата, което също е добре – това означава повече инвестиции в инфраструктура, реклама и екология. Логично е при увеличение на косвения данък да има и леко повишение на цените на туристическите услуги. Във всички случаи е по-добре всички туристически услуги да бъдат третирани с еднаква ставка“, казва Станев за „Дневник“.

 

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!