Бюджет 2011 влиза на първо четене в Народното събрание

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
406

Депутатите ще разгледат на първо четене Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Правителството планира да води дисциплинирана бюджетна политика.

Рамката на Бюджет 2011 е изготвена при очаквания за икономически растеж от 0,7% още през настоящата година и прогноза от 3,6% за 2011 г.
Основната цел на фискалната политика за следващата година е дефицит по консолидираната фискална програма под прага от 3% от БВП. В бюджет 2011 правителството запазва данъчните ставки при преките данъци.
Рамката на Бюджет 2011 е изготвена при очаквания за икономически растеж от 0,7% още през настоящата година и прогноза от 3,6% за 2011 г. Прогнозираният дефицит е 2,5 % от БВП. Планираните приходи са в размер на 25 844 млрд. лв., а разходите – 26 995,5 млрд. лева. Бюджетното салдо е отрицателно в размер на -1963 млрд. лева.
Предвижда се още Министерският съвет да може да определя и актуализира лимити за държавните органи, министерствата и ведомствата за сключване на договори.
В приетия на първо четене проект за държавно обществено осигуряване за следващата година не се предвижда повишаване на заплати и пенсии, но няма да има и намаляване.
Запазват се данъчните ставки на преките данъци, като така натоварването на домакинствата и бизнеса в целия Европейски съюз ще бъде най-ниско. Като предизвикателство остава повишаването на събираемостта на данъците.
Социалният сектор остава с най-голям дял от общите разходи – 36,1%. През 2011 година правителството планира публичните разходи да бъдат свити до 35,5% от БВП, с което намалява преразпределителната роля на държавата и оставя повече свободен ресурс в бизнеса и хората.
Приходите в Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване са заложени в размер на 8 243 719,1 хил. лв., а разходите – 8 240 706,8 хил. лв.
При приемането на бюджета от Комисията по бюджет и финанси от Националното сдружение на общините посочиха, че общините още от лятото на тази година са със 100 млн. лева по-малко и имат доста проблеми при предоставяне на публичните услуги.
От НСОРБ поискаха 7 млн. лева за общинската пътна мрежа, която е 23 000 километра, или 65% от цялата пътна мрежа, съобщава Агенция „Фокус“.

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!