Всяка година във Великобритания се диагностицират 33 хиляди случая на рак заради бедност и социално неравенство

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
363

Анализ на Cancer Research UK (CRUK) изчислява, че всяка година в Обединеното кралство се диагностицират 33 000 допълнителни случая на рак, свързани с лишения и бедност. Те обаче могат да бъдат избегнати, ако се преодолеят неравенствата в здравеопазването, категорични са от благотворителната организация.

Неравенства в здравеопазването

От години министрите обещават да се справят с разликите в здравните резултати като част от обявената от тях мисия за осигуряване на равен достъп до медицинска помощ. Въпреки това отдавна обещаната бяла книга за неравенствата в здравеопазването беше отхвърлена, а забраната за рекламиране на нездравословна храна по телевизията и социалните мрежи е отложена до октомври 2025 г.

Разходите за предоставянето на безвъзмездни медицински грижи са ограничени с около една пета от 2015 г. насам, което се равнява на съкращения от почти 800 милиона паунда. Това означава намаляване или премахване на жизненоважни програми, които насърчават доброто здраве и намаляват риска от рак.

„В днешно време рискът и поставянето на диагноза рак не трябва да се влияят значително от средствата и произхода на човек. Наистина не би трябвало. В здравеопазването има истинска несправедливост. Това е важен проблем, с който се опитваме да се справим.“, коментира д-р Иън Уокър, изпълнителен директор по политиката в Cancer Research UK.

Ракът на белия дроб е водеща причина за допълнителните случаи, свързани с лишения, до голяма степен поради факта, че пушенето е много по-разпространено в по-бедните райони в Англия. Хората с професии, неизискващи специална квалификация, са около 2,5 пъти по-склонни да пушат, отколкото висококвалифицираните служители. В най-бедните райони има почти два пъти повече случаи на рак следствие на тютюнопушенето, отколкото в най-богатите.

Освен това хората, живеещи с постоянни лишения, са по-склонни да бъдат с наднормено тегло или затлъстяване, което е вторият най-голям предотвратим рисков фактор за рак след тютюнопушенето.

Анализът
За разработването на анализа са използвани индексите на модела на множествена депривация, който се основава на географска област. Допълнителните случаи са оценени чрез сравняване на броя на случаите, които действително са възникнали в необлагодетелстваните райони, с броя на тези, които е възможно да бъдат диагностицирани, ако нивата на заболеваемост е равна на тази, изчислена в най-бедните части на страната.
Изчисленията сочат, че всяка година в Обединеното кралство се диагностицират 33 000 допълнителни случая на рак, свързани с лишения, което е приблизително един на всеки 10 случая или 9,1%.

Неравнопоставеността в здравеопазването, дължаща се на различията във финансовото и социалното положение на отделните хора, е причина за 90 случая на рак всеки ден, които могат да бъдат избегнати.

Данните показват също, че хората от най-бедните райони са по-малко запознати със симптомите на различните видове рак и съобщават за повече бариери пред търсенето на помощ. Поради тези препятствия много от тях се затрудняват да се свържат с лекар или отлагат консултацията, докато болестта достигне критична точка.

„Ако нямахме неравенства по отношение на рисковите фактори, осведомеността относно признаците и симптомите, достъпа до първична и вторична медицинска помощ, допълнителните случаи на рак можеха да бъдат избегнати.“, коментира Уокър. „Това е сериозен проблем, с който правителството и здравната система трябва да се справят.“

Във връзка с изнесения анализ, правителството се ангажира да подобри здравето на нацията, така че всеки да води по-здравословен начин на живот. Говорител на Министерството на здравеопазването и социалните грижи добавя: „Ние се борим с причините за предотвратимите случаи на рак, като обявяваме пилотен проект на стойност 40 милиона паунда, за да предоставим на пациентите достъп до ефективни лекарства за затлъстяване. Също така осигуряваме 70 милиона паунда допълнително финансиране за услуги за спиране на тютюнопушенето. Ще бъдат разширени и скрининговите програми за рак и молим повече хора да се включат в тях“.

media.framar.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!