В края на юли преките инвестиции са се свили с 63% на годишна база

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
56

Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти за седем месеца имат руснаци, украинци и германци, показват актуалните данни на БНБ
Снимка: Архив Ройтерс

Направените в България преки чуждестранни инвестиции през първите седем месеца на тази година са се свили с 63% (374,8 млн. евро) спрямо година по-рано и към 31 юли възлизат на едва 219,9 млн. евро. През юли 2018 г. те намаляват с 56,8 млн. евро, докато преди година отчетоха увеличение от 59,2 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и
възлиза на 26,2 млн. евро за първите седем месеца на тази година. Той е по-нисък с 209,7 млн. евро от дяловия капитал за януари-юли 2017 г., който бе в размер на 183,5 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода януари-юли са 4,2 млн. евро, докато за същия период на миналата година бяха 10,5 млн. евро.

Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти по страни имат Русия (2,1 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,4 млн. евро).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 18 млн. евро, докато преди година за периода януари-юли пак беше на отрицателна територия, но с монго по-голяма сума – 97,5 млн. евро за 2017 г.

За първите седем месеца подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 264,1 млн. евро при 508,6 млн. евро за същия период на 2017 г.
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина от януари до юли нарастват с 278,9 млн. евро при увеличение със 167,3 млн. евро за същия период през миналата година. През юли те се повишават с 52,2 млн. евро при увеличение с 51,9 млн. евро за юли 2017 г., пресметнаха в централната банка.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Виктория Тошкова
investor.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!