Тереза Мей най-вероятно ще се изправи пред още едно поражение

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
871

Ден преди да се изправи пред поредното си падение в Уестминстър, Министър-Председателят Тереза Мей продължава да настоява за сделката си с Brexit, въпреки че няма светлина около преговорите със ЕС.
Консерваторите посъветваха Мей да отмени гласуването за сделката планирана за утре, тъй като според тях тя неизбежно ще бъде отхвърлена от повечето гласове.
Тереза Мей отмени днешното си пътуване до Брюксел след разговор с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Все пак не се стигна до прогрес по отношение на някои важни промени, които трябва да се направят, за да се сключи сделката.
Съобщено е, че самолет е бил в готовност за Мей, ако се е появил шанс за сключване на споразумение. Но все пак, този самолет не е бил необходим.
Тя ще претърпи утрешно поражение, ако не успее да осигури значителни промени в застрахователната клауза за Северна Ирландия в Британската сделка с Брюксел.
Мей е призована да внесе „условно“ предложение, в което да се определят условията за справяне с проблема, което Парламентът би бил готов да приеме.
Андрю Мичъл, бившият главен служител по поддържане на парламентарната дисциплина в партията, заяви пред вестник „Таймс“: „Всичко, което избягва онова, което изглежда като масивно поражение във вторник, си заслужава да бъде разгледано.“
Консерваторът Джордж Фриймън сподели пред Радио 4, че Мей трябва да се откаже след Brexit: „Надявам се, че министър-председателят може да получи оттегляне и след това мисля, че трябва да изберем нов лидер за ново поколение, с нова визия за консерватизъм, която може да придаде смисъл на Brexit и да вдъхнови и събере отново нацията.“
Остават по-малко от три седмици до деня на Brexit– 29 Март, и всяко забавяне би повдигнало въпроси като дали има някакъв начин, по който Мей би могла да постигне своята сделка чрез Общините.
Тя заяви, че ако загуби гласуването във вторник, ще има допълнително гласуване в сряда за това дали Обединеното кралство трябва да напусне без сделка, както и в четвъртък, за това дали трябва да поискат удължаване на процеса на оттегляне от член 50.
За тъга на подкрепящите Brexit, мнозина в Уестминстър смятат, че депутатите ще гласуват за отлагане на излизането на Великобритания от ЕС.

• • •
Theresa May will most likely face another downfall
A day before facing another failure at Westminster, the Prime Minister Theresa May continues to insist on her Brexit deal, although there is no light upon the discussions with the EU.
Conservatives advised May to cancel the vote for her deal scheduled for tomorrow, as it will inevitably be rejected by most of the votes.
The PM canceled her trip to Brussels after talking with the European Commission President Jean-Claude Juncker. Yet, there is no progress on some important changes that need to be made to conclude the deal.
An airplane was reportedly ready for May if there was a chance to sign the agreement. Still, it turned out that it was not necessary.
She will suffer a defeat tomorrow if she fails to secure significant changes to the Northern Ireland insurance clause in the British deal with Brussels.
The PM is called upon to submit a „conditional“ proposal setting out the circumstances for dealing with the problem, which the Parliament would be willing to accept.
Andrew Mitchell, a former senior whip, told the Times: “Anything that avoids what looks like a massive defeat on Tuesday is worth considering.”
Conservative MP George Freeman told Radio 4 that May should withdraw after Brexit: “I hope the Prime Minister can get withdrawal through and then I do think we need to choose a new leader for a new generation with a new vision of a conservativism that can make sense of Brexit and reinspire and reunite the nation.”
There are less than three weeks left to Brexit Day – 29 March, and any deferment would raise questions as to whether there is any way May could reach achieve her deal through the Commons.
She said that if she lost the vote on Tuesday, there would be a further vote on Wednesday about whether the UK should leave without a deal, and on Thursday, whether they should pursue an extension of the withdrawal process from Article 50.
Unfortunately, for Brexit supporters, many at Westminster believe that MPs will vote to postpone the leaving of the UK from the EU.
Vesela Slavcheva
References:
The Times
The Metro

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!