Над 1400 проекта са подадени по програмата за селските райони

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
341

От началото на годината досега са подадени 1418 проекта по програмата за развитие на селските райони.

Това съобщиха в сряда от фонд “Земеделие”. Според предложенията най-висок е интересът за изграждане на туристически обекти и фотоволтаици, както и разширяване на полупазарни стопанства.

Заради натрупани стари проекти от началото на годината фонд “Земеделие” поетапно спря приема на бизнес предложения за няколко месеца. Той беше възобновен в средата на юни, като за отделните мерки има изготвен график.

На 15 август изтече срокът, в който фирмите могат да кандидатстват за създаване и развитие на микропредприятия, подобряване на икономическата стойност на горите, възстановяване на горския потенциал и първоначалното залесяване на неземеделски земи.

Сред тях най-висок е интересът към мярката за микропредприятия, по която са и проектите за ВЕИ и туризъм. До крайната дата са подадени 656 предложения. Според данните на фонд “Земеделие” обаче няма нито един постъпил проект за подобряване на икономическата стойност на горите.

В края на месеца изтича и приемът по някои от най-атрактивните мерки – разнообразяване към неземеделски дейности, добавяне на стойност към земеделските и горските продукти, модернизиране на стопанства. По последната мярка е изчерпан бюджетът за закупуване на техника и в момента се приемат проекти единствено по т.нар. гарантирани бюджети.

Досега фирмите са подали 71 предложения, предимно за покриване на критериите по нитратната директива, целяща опазването на водите. По останалите мерки пък има предложения за млекопреработвателни, винарски и консервни предприятия.

От отварянето на програмата за селските райони през 2008 г. до септември 2009 г. бяха подадени около 11 хил. проекта, повечето от които вече са обработени. До септември предстои да се разгледат и останалите около 700 стари предложения. Паралелно с тях фонд “Земеделие” ще разглежда и новите.

Междувременно от икономическото министерство съобщиха, че са подадени 600 проекта по мярката за модернизация на малките и средните предприятия от програма “Конкурентоспособност”. Четири от тях обаче са били след крайния срок – 16 часът на 10 август, заради което и няма да бъдат разгледани. Намалението на проектите спрямо предходната година е 39%.

Обяснението на ведомството е, че по-слабият интерес се дължи на свиването на пазарите покрай кризата и финансовите проблеми на компаниите. “Непогасените задължения към бюджета и проблемите с банковото финансиране, които са ключов момент в изпълнението на проектите, също са фактор за по-ограничения интерес”, казват в съобщение до медиите от министерството.

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!