Махат опасните GSM антени

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
754

Предавателите от мрежите за мобилни телефони, които надвишават максимално допустимите норми

за електромагнитните полета ще бъдат спирани от експлоатация. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които предлага кабинетът, и ще бъдат обсъдени от депутатите веднага, щом се върнат на работа след ваканцията през септември. Поправката, която трябва да вкара порядък при разпръскването на вълните, ще важи и за радио- и телевизионните антени, както и за всякакви видове радари. Тя ще регламентира за пръв път тези устройства като обекти с обществено предназначение. Така предавателите ще попаднат автоматично под ударите на закона, който предвижда при наличие на превишени норми да им бъде дърпан щепселът.

Здравното министерство пък е изготвило наредба за електромагнитните полета, която определя правилата за монтаж и експлоатация на предавателите и трябва да действа в синхрон със Закона за здравето. Тя предвижда извършването на постоянен контрол на клетките, като при замерванията им ще присъстват експерт от РИОКОЗ, представител на мобилния оператор, чиято собственост е антената, както и някой от живеещите в сградата, върху която е поставено устройството. Ако вълните надвишават определения максимум,предавателят ще попада в черен списък. Всички обекти в този регистър ще бъдат проверявани поне два пъти през следващата една година, откакто са взети на прицел. Ако нередностите не бъдат отстранени, предлаганото изменение на закона ще разреши антената да бъде изключвана. Според изискванията в Закона за здравето регионалните инспекции трябва да бъдат уведомявани за всеки нов предавател, който ще бъде добавян в специален публичен регистър, показващ обектите с обществено предназначение. В рамките на три месеца след пускането му от РИОКОЗ трябва да го замерят. Освен това устройствата трябва да бъдат ограничени от достъп до тях и маркирани със специална табела с надпис: „Предупреждение: Електромагнитно лъчение!”Наредбата предвижда също така формирането на четири зони, като за всяка от тях ще важат различни ограничения. В първата ще попадат ненаселените територии, във втората – местата с кратковременен престой, като например улиците и земеделските площи, третатаобхваща парковете,  градинките и курортите а четвърта – жилищните райони, болниците, училищата, детските градини и останалите обществени сгради, където магнитното поле трябва да е най-слабо. Според наредбата референтните стойности, които се изчисляват чрез специални формули, за третата и четвъртата зона трябва да бъдат 6.14 V/m при честотен диапазан 300 MHz – 2000 MHz. Здравният министър Анна-Мария Борисов посочи неотдавна по време на парламентарния контрол, че проблем в момента е недостигът на техника за измерване на полетата. Едва в десет от областите РИОКОЗ разполагала с нужната апаратура. Някои от депутатите пък разбраха от „Монитор” за предлаганата промяна в Закона за здравето, която тепърва ще дискутират и според която, ако бъде приета, предавателите вече ще се третират другояче.По неофициални данни към момента в София има около 2000 GSM антени. Малцина обаче знаят, че най-безопасно е, когато те се намират точно отгоре им, защото вълните се предават под формата на чадър.

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!