ЕС е издал рекорден брой разрешителни за пребиваване на чужденци през 2016 г.

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
127

Чужденците пристигат на работа в Полша и за да учат във Великобритания, показват данните на Евростат
Училище за имигранти в Германия. Снимка: Архив Ройтерс
3,4 млн. разрешителни за пребиваване на чужденци са издали страните от ЕС през 2016 година. Спрямо 2015 година има увеличение от 28%, или с почти 735 хил. повече, показват данни на Евростат.
Въпреки сериозната бежанска вълна от Близкия изток през миналата година първенец по издадени разрешителни за пребиваване е Украйна – общо 588 хил. в целия ЕС. Следват Сирия (348 хил.) и САЩ (250 хил.). 87% от украинците са получили разрешително за пребиваване на територията на Полша, а почти 2/3 от сирийците – в Германия.
Данните на Евростат за България показват, че броят на издадените разрешителни за престой на чужденци е 7,9 хил. 35,7% от тях са на турски граждани, 19% – на руски и 13,7% на украински.
От издадените разрешителни само 3,5% са свързани с трудова миграция. 40,8% са по семейни причини, тоест събиране на семейства. 43% от случаите попадат в графата „Други“, в които се включват издаване на убежище по международните закони, по хуманитарни причини или на пенсионери, които имат достатъчно финансови средства, за да се пренесат в страна от ЕС.
България и Румъния са издали най-малко разрешителни за престой на хиляда души от населението в ЕС – съответно 1,1 и 0,6. За сравнение, Малта и Кипър са издали по около 20 разрешителни на 1000 души от населението. Разрешителните, издадени от Кипър например, са почти 17 хил.
Като абсолютен брой най-много разрешителни за престой е издала Великобритания – 865,8 хил., което е 13,2 на хиляда души от населението. Следват Полша с 585 хил. и Германия с почти 505 хил. разрешителни за престой.
От данните е видно, че най-голям процент от разрешителните във Великобритания са издадени за образование – 42,2%, или за общо 365 хил. души. Това е повече от половината издадени разрешителни за престой на обучаващи се в целия ЕС (общо са 695 хил.).
Според броя на издадените разрешителни за пребиваване най-голям е делът на трудовите мигранти в Полша – 84,3% от издадените разрешителни, или общо 494 хил., което поставя страната на първо място в общността и като дял и като абсолютен брой на трудови мигранти. На второ място като дял се нарежда Литва (60,5%), следвана от Словения (51%).
По статията работиха: Деляна Петкова, редактор Десислава Попова
investor.bg

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!