Д-р Антония Първанова е против временните ограничения за българските работниците на пазара на труда в ЕС

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
718

В Страсбург Европейският парламент обсъди въпроса за свободното движение на работници от България и Румъния на пазара на труда в Европейския съюз.

Темата предизвика оживени дебати в пленарна зала, поради особено чувствителния въпрос за наложените на български и румънски граждани преходни периоди по отношение на правото им да упражняват редовна трудова дейност на територията на друга държава-членка. Д-р Антония Първанова подчерта необходимостта от премахването на каквато и да е дискриминация, основана на гражданството, между работниците от държавите-членки по отношение на заетостта съгласно Лисабонския договор и постави акцент върху доказания положителен ефект от мобилността след разширяването на ЕС, съобщиха от офиса на българския евродепутат.
В речта си в пленарна зала д-р Първанова призова: “Считам, че за по-лесното преодоляване на ефектите от икономическата криза и за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, Комисията трябва да предложи комплекс от убедителни действия за насърчаване на държавите-членки по отношение на промени в политиката на пазара на труда, както и поемането на ангажимент от страна на националните правителства за неудължаване на настоящите ограничения за български и румънски граждани. По този начин, Европейският съюз ще гарантира на своите граждани свободата на движение, която е между най-важните индивидуални права и движеща сила на европейската интеграция.”

 

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!