954 лв. е средната заплата у нас през септември

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
160

7% е безработицата в страната през последното тримесечие на 2016 г.
През септември 2016 г. средната работна заплата е 954 лв., което е с 3.4 на сто повече в сравнение с предходния месец. Спрямо септември 2015 г. ръстът е 7.8 на сто. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
През третото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 229 хил., а коефициентът на безработица – 7%. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 50.3 хил., а коефициентът на безработица – с 1.3%.
През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е малко над 3 млн., от които 1.6 млн. са мъже, а 1.42 млн. са жени.
По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4 на сто спрямо третото тримесечие на 2015 година. Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2016 г. 24.5 на сто от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт /БВП/ през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 336 млн. лв. по текущи цени, съобщи пресцентърът на НСИ. На човек от населението се падат 3549 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс 1,75152 лв. за един щатски долар БВП възлиза на 14 465 млн. долара и съответно на 2026 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 954 млн. евро, като на човек от населението се падат 1815 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж 3.4 на сто на БВП през третото тримесечие на 2016 г., в сравнение със съответното тримесечие на предходната година, и 0.7 на сто спрямо второто тримесечие на 2016 година.
През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли. През октомври 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.9 на сто спрямо същия месец на предходната година. Средното натоварване на мощностите в промишлеността през октомври 2016 г. се повишава с 1.3 пункта в сравнение с юли 2016 г. и достига 74.6 на сто, отчита НСИ.
През ноември 2016 г. хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с 0.8 на сто в сравнение със същия месец на 2015 г. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата “Съобщения” – с 4.6 на сто. През второто тримесечие на 2016 г. индексът на цените на жилищата нараства с 6.5 на сто в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2016 г. спада с 0.6 на сто в сравнение със същия месец на 2015 г. Намаление на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.7 на сто, а увеличение е отчетено в добивната промишленост – с 4.6 на сто, и в преработващата промишленост – с 0.2 на сто.
economic.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!