50:50 – едните искат в чужбина, другите не искат и да чуят

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
200

Почти еднакъв е процентът на българите, които биха емигрирали, и тези, които при

никакви обстоятелства не биха го направили.

45% от участвалите в изследване на НЦИОМ младежи заявяват, че при никакви обстоятелства не биха напуснали България. Това сочат резултатите от национално представително проучване “Българската младеж 2013”, направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).

По-често това е позицията на респондентите с висше образование (56% от тях), на хората на възраст между 30 и 35 години (56% от тях), на живеещите в София (52% от тях), на заетите в държавния сектор (58% от тях) и на семейните (53% от тях).

Може да се направи извод, че това са млади хора, които са устроили успешно живота си в страната.

Малко по-нисък дял – 43% от младежите, заявяват намерение временно да напуснат България.

По-често това възнамеряват да направят най-младите на възраст между 15 и 18 години, жителите на селата, представителите на етническите малцинства, нискообразованите и безработните.

12% от участвалите в изследването посочват, че имат намерение да останат да живеят в чужбина завинаги.
По-често това са млади на възраст до 18 години, ниско образовани, безработни и необвързани респонденти.

Възнамеряващите временно или постоянно да напуснат България най-често посочват като основна причина за това ниският жизнен стандарт у нас (мизерия, бедност) – 48%. По-често това е причината за миграция според високообразованите, хората на възраст между 25 и 35 години и живеещите извън столицата.

За 35% причината е високата безработица в страната. По-често това основание посочват младежите на възраст между 19 и 25 години и жителите на малките градове и селата, представителите на етническите малцинства и нискообразованите.

Липсата на перспектива за младите хора в България – 13% е сред другите причини. Това по-често споделят младежи между 15 и 18 години, жители на областните градове и висшисти.

Зад граница биха заминали, за да се учат в престижен университет 12% от анкетираните По-често това е причина за напускане на страната за учениците и за столичани.

Заради липсата на законност и правов ред у нас биха емигрирали 5%.

Основните причини за напускане на страната, които младите хора посочват, са с икономически характер – нисък жизнен стандарт и безработица. Допълнителни нюанси по тази тема са „по-добри възможности за собствен бизнес в чужбина“, „за да събера пари да си платя кредитите / да започна бизнес / за обучение на децата ми”.

Проучването е проведено в периода 7-19 юни, сред 1100 респонденти на възраст между 15 и 35 години, в цялата страна, предаде “Фокус”.
По публикацията работи: Камелия Цветанова
dnes.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!