Внимание: Обява на улицата за много пари – трудова експлоатация

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
157

Искайте договор преди да се съгласите на работа в чужбина
Снимка: Reuters, архив

От началото на годината в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 17 сигнала за жертви на трудова експлоатация в Чехия, Великобритания, Австрия и Холандия.

Така че оттам предупредих преди старта на кампанията по наемането на сезонна работа за рисковете при решението да заминете за чужбина.

Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане.

Интернет и социалните мрежи все повече се ползват като канали на въвличане, както и контрол над потърпевшите.

Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа, с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове.

Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Но на новото работно място хората се оказват принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното.

В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си.

Следват заплахи, че ще обявят пред полицията, че са нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец, и така работодателят става “длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи.

От Националната комисия за борба с трафика на хора съветват преди да започнете работа в чужбина предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети.

Задължително трябва да получите копие на договора на български език, както и на официалния език за страната на работодателя.

Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. Преди да заминете, свържете се с някоя от институциите и организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник.

Намерете контакти на посолства, институции и организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си.

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате.

Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи.

Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ.

Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата, университета или работодателя, при когото отивате. Това можете да направите със съдействието на Агенцията по заетостта, синдикатите в България или чрез изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/intermediaries/

Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

Един характерен пример за подобна ситуация е добивът на горски плодове в Кралство Швеция. В няколко последователни години, редица фактори довеждат до кризисна ситуация, когато стотици българи се оказаха без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете.

Всички българи, които планират да берат горски плодове в Швеция трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки, които са и шведи, и българи, извършват нелегитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а в последствие стават и жертви на трудова експлоатация.

Отивайки да берат боровинки в Швеция, хората често нямат предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете.

Често те пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост.

Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат.

В много от случаите посредниците, които набират работници и организират пътуването им в България, предлагат разходите за транспорт и комисионната за намирането на работа да бъдат възстановени от продажбата на горските плодове в Швеция. В случаите, в които реколтата е слаба и работниците не могат да възстановят тези средства, те често пъти биват принуждавани да просят, а документите им за самоличност биват отнети, така че те да бъдат поставени в пълна зависимост.

Ако планирате да работите в тази сфера, трябва да имате предвид, че тази година, в резултат на лошите метеорологични условия се очертава сезонът за бране на горски плодове да закъснее значително, а реколтата да бъде слаба.По публикацията работи: Камелия Цветанова

dnes.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!