Свободна държава сме!

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
614

България, заедно с останалите страни-членки на ЕС, е обозначена като "свободна" държава на "картата на свободата", включена в годишния доклад на изследователския институт "Фрийдъм хаус".

Картата е публикувана на  интернет сайта на института. В същата категория са включени и Сърбия и Черна гора.  Македония, Албания и Босна и Херцеговина са посочени като “частично свободни държави”, Данни за Гърция и Турция няма.  
Икономическата криза се превърна в предизвикателство за напредъка в сферата на политическите права и гражданските свободи за Централна и Източна Европа и в Прибалтика, се посочва в доклада на “Фрийдъм хаус”. Някои от бившите комунистически държави в Централна Европа и балтийските републики се оказаха  сред най-силно засегнатите от световната икономическа рецесия.
Консолидирането на демократичните институции и влиянието на Европейския съюз не допуснаха сериозно отстъпление от постигнатия напредък в демократизацията, но в някои от страните вече се проявяват признаци на отстъпления, които са най-ясно изразени в Латвия и Унгария. 
В категоризацията според спазването на човешките права и гражданските свободи “Фрийдъм хаус” използва три категории, посочва БТА.
Свободна страна е всяка, в която съществува широк спектър от открита политическа конкуренция и се спазват гражданските свободи. Съществуването на независими медии е сред основните критерии за включване на дадена страна в тази категория. 
В “частично свободните” страни се наблюдават някои ограничения на политическите права и граждански свободи. Тези ограничения често се проявяват в контекста на корупция, слаби правоприлагащи институции, етническо напрежение или гражданска война.
Сред частично свободните страни на картата са отбелязани Грузия, Армения и оспорваните райони Южна Осетия и Абхазия. Като “несвободни” се класифицират страните, в които не се спазват основни политически права, а основните граждански свободи системно се нарушават. 
За пета година “Фрийдъм хаус” докладва за упадък на политическите права и гражданските свободи по света. Изследването засяга 194 страни и 14 територии. В анализа не са включени страните, станали членки на ЕС преди “голямото разширение”, започнало през 2004 г.

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!