МС реши: Длъжници няма да могат да напускат България с над 30 000 лв.

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
134

Правителството прие промени във Валутния закон според които български граждани, които имат публични задължения няма да могат да напускат границите на Европейския съюз с повече от 30 000 лв. в себе си.

 

Според вече приетите от Министерския съвет текстове, контролът за спазването на изискванията ще се осъществява от митничарите. Те предварително ще получават по служебен път информация за наличието на публични задължения за всяко физическо лице.

Текстовете на новия Закон напомнят, че паричните средства, които се намират в хората, напускащи територията на България, подлежат на деклариране съгласно принципа на задължителното деклариране. Освен това, при напускане границите на Европейския съюз всички лица са задължени да декларират пари в брой в размер над 10 000 евро, според сегашните изисквания.

Според друго изменение в Закона, ако благородни метали или скъпоценни камъни не бъдат декларирани, то глобата ще бъде в размер на една пета от стойността на предметите. В проекта е предвидено още, когато недекларираният предмет е укрит по специален начин, наказанието да е глоба в размер на една четвърт от стойността му.

Причината за промените в санкциите е, че през юли тази година Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради недостатъчно ефективни и непропорционални на извършените нарушения санкции в съответния закон и Наказателния кодекс. Досега санкциите за недеклариране на средства над 10 000 лв. бяха глоба до 3 000 лв. за физически лица и до 6 000 лв. за юридически.
economic.bg

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!