ЕК предлага да се въведе единен социалноосигурителен номер

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
111

Ще бъде създадена и Европейска служба по труда, която да следи за спазването на европейското трудово законодателство в областта на мобилността
Европейската комисия предложи днес да бъде създадена Европейска служба по труда, както и да бъде въведен единен социалноосигурителен номер в ЕС.
Новата служба би могла да следи за спазването на европейското трудово законодателство в областта на мобилността (командироването на работници и устройването на работа в чужда страна). Тази служба би осигурила съгласуваност между националните власти, работещите и службите за социална сигурност.
Според комисията, въвеждането на единен за ЕС социалноосигурителен номер би ускорило проверката на заявяваните от работниците данни в случай, че работят в чужбина. Очаква се двете предложения да бъдат разгледани напролет.
Източник: БТА
economic.bg

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!