Д-р Андреан Дамянов- акушер гинеколог в Новата Българска Клиника

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
2717

Какво представлява и защо е необходима цитонамазката?

Най-новият метод за цитологично изследване на маточната шийка се нарича течно базирана цитология. Това е цитонамазка, при която клетките се поставят в специална течна среда. След това се центрофугират на специален апарат, при което се премахват всички примеси като слуз, левкоцити, еритроцити и се гледат чистите клетки. Методът се счита за най-достоверен. Предлага се при нас в кабинета.
Цитонамазката (ПАП тест) е медицинско изследване за ранно откриване идиагностициране нацервикален рак. Тозивид рак е единственият злокачествен тумор с доказана вирусна етиология. Причинява се отчовешки папиломен вирус (HPVВ съвременната диагностика комбинирането нацервикална цитология ).с ДНК тест за установяване на присъствие на високорисков тип HPV, повишаваефективносттана профилактичнитеизследвания за рак на цервикса.
ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНО-БАЗИРАНАТА ЦИТОЛОГИЯ
Течно-базираната цитология е първото реално подобрение на традиционната цитонамазка и е съвременния златен стандарт в цервикалната цитология. Този нов тест осигурява ново ниво на надежност и прецизност на получените резултати, което се обуславя от следните подобрения:

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ

♦ Пробите се вземат с четка или с четка и шпатула и събраните клетки се прехвърлят в контейнер с течна среда.

♦ 100 % от ексфолираните клетки се отделят в контейнера с течна среда и впоследствие се анализират.
В ЛАБОРАТОРИЯТА

Апарат обработва взетата проба като:
♦ Хомогенизира клетъчния материал в течността и не позволява образуването на струпвания от клетки.
♦ Разпределя клетките в тънък монослой
♦ Прочиства от кръв, слуз и други артефакти
♦ Драстично подобрява качеството на препарата
Чрез гореизброените обновления в протокола за изготвяне на цитонамазка, за първи път се постига стандарт за вземане на цитологичен материал, изготвяне и отговаряне на препарат.

ТЕЧНО-БАЗИРАНА ЦИТОЛОГИЯ + HPV- ДНК ТЕСТ – ДИАГНОСТИКА 2 в 1
Вземането на цитологична проба за ТБЦ предоставя уникална възможност за извършване на HPV – ДНК тест от същия материал, като позволява 100 % установяване на корелация между цитологичната находка и вирусното присъствие (виж /прочети повече за HPV – ДНК тест). Провеждането на двете изследвания от един биологичен материал е в съответствие със световните тенденции за скрининг на РМШ.
ПОГРЕШНА ТЕЗА “ВАКСИНАЦИЯТА ЩЕ ЗАМЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Протекцията от HPV ваксините не е пълна. Те не осигуряват защита от всички типове HPV, които могат да доведат до рак на маточната шийка. Профилактичните изследвания остават съществени за предпазването от рак, причинен от останалите типове HPV. Все още липсват данни за честотата на преканцерозите след ваксинация, което дава друго сериозно основание за необходимостта от редовна профилактика.

www.bgmedicalclinic.co.uk

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!